Bemiddeling in familiale zaken

Pareto Bemiddeling biedt expertise in het domein van bemiddeling in familiale zaken. Ons aanbod is specifiek gericht op bemiddeling bij conflicten en kwesties in de partnerrelatie en/of de relatie ouder-kind. Onze bemiddelaars zijn tevens ervaren experten de begeleiding van echtscheidingstrajecten. Ons regionaal team van erkende bemiddelaars begeleidt aan huis of in de praktijk van de bemiddelaar.

i

WAT IS BEMIDDELING

 • Een alternatief voor de rechtbank
 • Een efficiënte, snelle en vreedzame methode om conflicten op te lossen
 • Er bestaan 3 erkende specialisaties
 • - Bemiddeling in familiale zaken
  - Bemiddeling in sociale zaken
  - Bemiddeling in burgerlijke en handelszaken
 • Meer info
2

HOE WERKT BEMIDDELING

 • Steeds op vrijwillige basis
 • Onder begeleiding van een opgeleide professionele bemiddelaar
 • De gesprekken blijven strikt vertrouwelijk
 • Heeft tot doel een geschil af te sluiten met een bemiddeld akkoord
 • De betrokkenen bepalen zelf de snelheid
 • Meer info
a

DE BEMIDDELAAR

 • Werkt meerzijdig partijdig
 • Werkt vertrouwelijk onder "beroepsgeheim"
 • Is gespecialiseerd in zijn domein(en)
 • Maakt het conflict hanteerbaar
 • Begeleidt de communicatie
 • Heeft bij voorkeur een erkenning van de FOD Justitie
 • Meer info
J

KOSTPRIJS BEMIDDELING

 • Goedkoper dan een gerechtelijke procedure
 • Steeds vooraf gekend
 • Een uurtarief voor relatiebemiddeling
 • Een vaste prijs voor scheiding/ouderschapsbemiddeling
 • Vaste prijs in functie van de complexiteit van uw kwestie
 • Meer info

 

MAAK KENNIS MET UW REGIONALE BEMIDDELAAR

via trajectbemiddeling begeleidt uw bemiddelaar u samen naar een evenwichtig akkoord.

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER

GEZINSBOND

Om bemiddeling in de partnerrelatie voor koppels toegankelijker te maken hebben de Gezinsbond en Pareto Group de handen in elkaar geslagen door het aanbieden van een inhoudelijke samenwerking en een korting voor leden die hierop beroep willen doen. Leden van de Gezinsbond krijgen een korting' op diverse diensten van Pareto Group.

Onze andere diensten

Echtscheidingsovereenkomst na huwelijk
Wij bieden u de mogelijkheid uw echtscheidingsovereenkomst (EOT-overeenkomst) gratis online voor te bereiden en, indien u wenst, tegen een vergoeding op te laten maken voor de rechtbank. Degelijk én voordelig. Open uw GRATIS proefdossier hier.
Scheidingsovereenkomst na samenwonen

U gaat uit elkaar na een periode van wettelijk of feitelijk samenwonen. Wettelijk gezien heeft u geen verplichting uw afspraken op papier te zetten. Indien u kinderen heeft raden wij u wel aan tenminste de ouderschapsovereenkomst op te maken en, zeker indien de kinderen nog jong zijn, deze ook te laten bekrachtigen door de rechtbank. Deze afspraken worden dan afdwingbaar. Open uw GRATIS proefdossier hier.

Ouderschapsovereenkomst na samenwonen

Wettelijk gezien heeft u geen verplichting uw afspraken op papier te zetten. We raden dit echter wel aan. Tevens adviseren wij, zeker indien de kinderen nog jong zijn, deze afspraken ook te laten bekrachtigen door de Jeugdrechtbank. Deze afspraken worden dan afdwingbaar.
Een scheiding heeft een grote impact op kinderen én ouders. Zowel tijdens de scheiding maar zeker ook daarna. De ouderschapsovereenkomst is dan ook de belangrijkste overeenkomst voor u als ouder én uw kinderen. Open uw GRATIS proefdossier hier.

Ouderschapsovereenkomst aanpassen

In de jaren die volgen op uw scheiding zal uw persoonlijke situatie en die van uw kinderen meermaals wijzigen. Wanneer tijdelijke veranderingen uiteindelijk permanent van aard worden dan is het aangewezen om deze veranderingen ook formeel vast te leggen. Denk maar aan een nieuwe verblijfsregeling of een grote aanpassing aan de koste,regeling. Wettelijk gezien heeft u geen verplichting uw afspraken op papier te zetten. We raden dit echter wel aan. Tevens adviseren wij, zeker indien de kinderen nog jong zijn, deze afspraken ook te laten bekrachtigen door de Jeugdrechtbank. Deze afspraken worden dan afdwingbaar. Open uw GRATIS proefdossier hier.

Onderhoudsbijdrage kind berekenen

Objectiveer de kosten van uw kind en bepaal de onderhoudsbijdrage.

In het kader van een ouderschapsovereenkomst stelt zich dikwijls volgende vraag: hoeveel kost mijn kind, hoeveel betaalt iedere ouder, hoe de kosten te verrekenen, wat zijn de fiscale gevolgen, ... ? In samenwerking met de Gezinsbond ontwikkelden wij een handige online tool waarvan u de resultaten integraal kunt overnemen in de ouderschapsovereenkomst.

Pareto Onderhoudsbijdrage Simulator

 • Gebruiksvriendelijke online simulator voor ouders die gaan scheiden of reeds gescheiden zijn en een aanpassing aan de kostenregeling overwegen.
 • Maak zelf online een objectieve simulatie en krijg de resultaten per email toegestuurd.
 • Simuleer de te betalen onderhoudsbijdrage al dan niet met kindrekening en rekening houdend met de fiscaliteit.
 • Meer info op www.onderhoudsgeldonline.be
ScheidenOnline
Denkt u er aan om uw scheiding zo veel mogelijk zelf te regelen?

Zelf een scheidings- of ouderschapsovereenkomst online opmaken kan op voorwaarde dat u samen de wil heeft een akkoord te bereiken, de emotie van het scheiden grotendeels verwerkt is en u beiden evenwichtige 'individuele beslissers' bent. Wij helpen u via telefoon en email bij het opmaken van uw scheidingsovereenkomst. Niet zeker of ScheidenOnline wel iets voor jullie is? Wij helpen u de juiste keuze maken via onze korte anonieme checklist.

Meer info - www.scheidenonline.be

Relatiebemiddeling

Heel wat mensen starten een scheiding zonder dat ze vooraf samen ernstig met elkaar over hun relatie gepraat hebben. Wanneer praten over jullie relatie nog een optie is dan kan u het traject 'Relatie in Beeld' overwegen.

Meer info - www.relatieconsulenten.be

UW REGIONALE BEMIDDELAAR HELPT U OM SAMEN TOT EEN EVENWICHTIG AKKOORD TE KOMEN